dimarts, 24 de gener de 2012

Els navegadors (Team Von Hohenheim)


En aquesta presentació (enllaç al títol del post) hem explicat primerament, que és un navegador, seguit d'això s'han explicat les característiques i l'història dels principals navegadors web de l'actualitat:
IE, Opera, Safari, Mozilla firefox (amb Mozzilla aurora/nightly), Google Crhome i Chromium (projecte de software lliure en que està basat Chrome).

Si no podeu visualitzar el document baixeu-vols en format pdf aquí.