dimecres, 22 de febrer de 2012

Els protocols (Grup Von Hohenheim)

En aquest power point (enllaç al títol) hem explicat molt breument el els següents protocols:
  • TCP: És el protocol que permet transmetre dades entre diferents ordinador. S'encarrega de separar els arxius en paquets prou petits per ser enviats i després els torna a muntar a l'arribada.
  • IP: És a grans trets la "direcció" del ordinador, serveix per saber a on s'envia i d'on ve. Seria com la direcció postal que posem a les cartes o el correu electrònic d'un missatge.
  • HTTP: És un protocol per transmetre informació entre un navegador web i un servidor.


A continuació un vídeo explicatiu de com pujar arxiu al servidor Apache:


dimarts, 21 de febrer de 2012

http://prezi.com/zvk1qnsbjcji/els-serveis/
GRUP : LOS 4 


ELS SERVEIS 


http://prezi.com/g8sp0cyigjnz/els-servidors/
GRUP : LOS 4 


ELS SERVIDORS 

Els servidors són equips informàtics amb programari que ofereixen el servei configurat a altres ordinadors, coneguts com a clients

L'equip informàtic que fa de servidor no cal que sigui un ordinador d'última generació. Habitualment, per muntar un servidor, calcularem els requisits que necessiten els programes que s'hi executaran: un servidor de pàgines web pot funcionar perfectament en un Pentium 100 Mhz amb 32 MB de RAM, amb un sistema operatiu Linux. 
http://prezi.com/akewsqwr_h0i/la-navegacio/
GRUP : LOS 4 


LA NAVEGACIÓ

Un navegador web o explorador web, és una aplicació que permet a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del món. Els navegadors actuals permeten mostrar gràfics, videos, sons, animacions i programes diversos a més de text i enllaços.
La funció bàsica d'un navegador web és mostrar documents de text, segurament acompanyats de recursos multimèdia. Els documents poden estar incorporats a l'ordinador de l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que hi estigui connectat (a través d'internet, per exemple) i que tingui els recursos necessaris per a la transmissió (un programari de servidor web). Aquests documents, habitualment anomenats pàgines web, tenen hipervincles que enllacen una porció de text o una imatge amb un altre document.
El seguiment d'enllaços d'una pàgina a una altre, ubicada en qualsevol ordinador connectat a internet s'anomena navegació.

http://prezi.com/oc2pqwcxco2a/els-protocols/
GRUP : LOS 4

ELS PROTOCOLS

Els protocols TCP/IP garanteixen que tots els ordinadors es comuniquin sense problemes com una xarxa única. 
· TCP o protocol de control de transmissió (transmission control protocol). És un conjunt de regles establertes en la transmissió d'informació entre ordinadors que garanteixen que les dades seran transferides sense errors i en el mateix ordre en què van ser transmeses. 
· IP (Internet protocol) és una adreça mitjançant la qual s'identifica cada ordinador connectat a Internet. Dit d'una altra manera, a través d'Internet els ordinadors es connecten entre si mitjançant les adreces IP respectives.   

dimarts, 14 de febrer de 2012

HTML (Grup Von Hohenheim)

En aquesta presentació (enllaç al títol del post) hem explicat breument el llenguatge de programació HTML.
Després d'investigar sobre aquest llenguatge hem creat amb El KompoZer (una variant pràcticament idèntica al NVU) una pàgina web formada per 4 pestanyes. Podeu descarregau-vos la pagina web en format HTML en aquest enllaç en format comprimit .zip

En el següent vídeo adjunt expliquem breument el funcionament del KompoZer