dimecres, 22 de febrer del 2012

Els protocols (Grup Von Hohenheim)

En aquest power point (enllaç al títol) hem explicat molt breument el els següents protocols:
  • TCP: És el protocol que permet transmetre dades entre diferents ordinador. S'encarrega de separar els arxius en paquets prou petits per ser enviats i després els torna a muntar a l'arribada.
  • IP: És a grans trets la "direcció" del ordinador, serveix per saber a on s'envia i d'on ve. Seria com la direcció postal que posem a les cartes o el correu electrònic d'un missatge.
  • HTTP: És un protocol per transmetre informació entre un navegador web i un servidor.


A continuació un vídeo explicatiu de com pujar arxiu al servidor Apache: