dimarts, 21 de febrer del 2012


http://prezi.com/oc2pqwcxco2a/els-protocols/
GRUP : LOS 4

ELS PROTOCOLS

Els protocols TCP/IP garanteixen que tots els ordinadors es comuniquin sense problemes com una xarxa única. 
· TCP o protocol de control de transmissió (transmission control protocol). És un conjunt de regles establertes en la transmissió d'informació entre ordinadors que garanteixen que les dades seran transferides sense errors i en el mateix ordre en què van ser transmeses. 
· IP (Internet protocol) és una adreça mitjançant la qual s'identifica cada ordinador connectat a Internet. Dit d'una altra manera, a través d'Internet els ordinadors es connecten entre si mitjançant les adreces IP respectives.